Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов
  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 405А

  Телефон: 054 830495 вътр. 238; 0899118203

  Email: t.tasinov@shu.bg

  Приемно време: вторник от 12:00 - 13:00; консултации: всяка седмица - вторник от 08:00-16:00; четвъртък от 08:00-16:00


  Въведение в ActiveInspire
  Ръководство за запознаване с функциите и възможностите на софтуерният продукт ActiveInspire за разработка на учебни материали използвани за работа с интерактивна дъска ActiveBoard