Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов
  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 405А

  Телефон: 054 830495 вътр. 238; 0899118203

  Email: t.tasinov@shu.bg

  Приемно време: вторник от 12:00 - 13:00; консултации: всяка седмица - вторник от 08:00-16:00; четвъртък от 08:00-16:00


  2014 Образователни подходи и стратегии, В: Годишник на Шуменския университет "Еп.К. Преславски" "Образователни технологии", Университетско издателство, Шумен, 2014, с. 283-286, ISSN 1314-6769 (в съавт. с Зейнур Мустафа, Ек. Люцканова)
  2014 Защитеното жилище в прехода от специализирана институция към общността. Сборник Научни трудове "Аспекти на социално педагогическата работа" в съавт. Бехра Хебиб
  2013 Иновативните технологии в живота на старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ(в съавторство с Е. Люцканова, З. Мустафа)
  2013 Институционалната грижа за старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ (в съавторство с З. Мустафа, Ч. Сотиров)
  2013 Проучване възможностите за рехабилитация и профилактика на преждевременното стареене чрез музикално-ритмичната гимнастика, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D(в съавторство с Ч. Сотиров, Е. Люцканова)
  2013 Положителни страни на старостта, Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ(в съавторство с Е. Люцканова, Ч. Сотиров)
  2019 TYPES OF RAW MATERIALS USED FOR 3D PRINTING OF OBJECTS IN TECHNOLOGICAL TRAINING, In: Journal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 55, March, 2019, (език на статията-български)
  2017 SOFTWARE SYSTEM FOR DOCUMENT MANAGEMENT AT THE FACULTY TO UNIVERSITY N. NENKOV, T. TASINOV, M. PETROVA, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-22-5 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 3, Vol 5, 457-464 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/35/S13.060
  2016 Използване на лавандулови стръкове като биомаса за производство на изолационни материали от целулоза в строителството. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб 2016, с. 364-366, Издателство "Фабер", 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6
  2015 Алтернативни и екологосъобразни материали, Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 4-9 май 2015 г., Ш. 2015
  2011 Анализ на глобалната компютърна мрежа на Шуменски университет. Юбилейна научна конференция – „40 г. ШУ”, 2011 Тасинов