Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р  Мартин Стефанов Базелков
  Ст. преп. д-р Мартин Стефанов Базелков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая 06а

  Телефон: 054 830495 вътр. 389 К1

  Email: m.bazelkov@shu.bg

  Приемно време: Вторник: 9-17ч.; Сряда: 09-17ч. корпус 2


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски" гр. Шумен ; бакалавър: Спец. Физическо възпитание; 2008г.

  магистър: Физическо възпитание и спорт в училище 2009г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Професионална гимназия по Земеделие и горско стопанство с. Стефан Караджа общ. Вълчи дол обл. Варна 2012 - 2013г.

  Заемани академични длъжности

  Старши преподавател по спорт

  Придобити научни степени

  Научна степен бакалавър 2008г. спец. Педагогика на обучението по физическото възпитание.

  Научна степен Магистър 2009г. Физическо възпитание и спорт в училище.

  Водени лекции и/или упражнения

  Спорт, подвижни игри, зимни спортове, волейбол, методика на преподаване по волейбол

  Области на научни интереси

  Методика на преподаване на спортните игри, Методика на обучение по зимни спортове

  Специализации

  Курс за завършен воден спасител.

  Участия в проекти

  • Студентски практики. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора ВG05IPO001-3.3.07-0002

  • вътрешен университетски проект - “Проблеми на обучението по Водни спортове“ 2014г. № на договора РД-08-255/14.03.2014г.

  • вътрешен университетски проект - “Организация и управление на спорта в детската градина и училище“ 2015г. № на договора РД-08-296/12.03.2015

  • Проект РД-08-136/08.02.2016г. - „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

  • BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики“ фаза 1

  “Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“ вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  “Equal Sport For All“ (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  “Превенция на агресията чрез спорт“ РД-08-134/07.02.2018г.

  2020 - “Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитаниe и спорт“. Проект РД-08-155/05.02.2020г.

  2020 - „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР. № на договора BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

  2021 - „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР. Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

  2021 - Проект РД 21 - 114/04.03.2021 (вх. №РД-08.118/03.02.2021 г.) 50 години спорт в Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски"\

  2022 - Проект РД 21 - 330/06.04.2022 (вх. №РД-08-155/04.03.2022г.) Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски"\

  Заемани ръководни позиции

  .

  Организационна дейност

  Спортно-състезателна дейност.

  Ръководител и треньор на мъжкия и женския волейболни отбори на ШУ \\\\\\\'\\\\\\\'Еп. К. Преславски\\\\\\\"

  Спортни прояви:

  1. Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ пролет 2013 г. Квалификационен турнир във Варна, 25-27 март 2013 г., мъже.

  2. Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ пролет 2013 г. Квалификационен турнир във Варна, 25-27 март 2013 г., жени.

  3.Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ 2013 г. Финален турнир за мъже и жени, България София 22-26 април 2013 г.

  4.Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ 2013 г. Финален турнир за мъже и жени, България София 22-26 април 2013 г.

  5. II-ра Национална лятна универсиада на АУС „Академик“ България к.к. Камчия 2013 г. Плажен волейбол жени

  6. Международен студентски турнир по плажен волейбол Лозенец 2013, организиран от СУ \\\\\\\" Св. Климент Охридски \\\\\\\"

  7. Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ есен 2013 г. Квалификационен турнир във Варна, 01-03 декември 2013 г., мъже.

  8. Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ есен 2013 г. Квалификационен турнир във Варна, 04-06 декември 2013 г., жени.

  9. Организиране и провеждане на вътрешно първенство по волейбол на ШУ по случай 8-ми декември. 2013г.

  Спортни прояви за 2014г.

  10. Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ пролет 2014 г. Квалификационен турнир във Варна, 27-29 март 2014 г., жени.

  11. Национална универсиада на АУС „Академик” София 2014 - 12-17.05.2014г. Финален турнир

  12. Национална лятна универсиада на УАС \\\\\\\"Академик\\\\\\\" СОК Камчия 26.08-01.09.2014г.Плажен волейбол - жени

  13. Организиране и провеждане на вътрешно първенство по волейбол на ШУ по случай 8-ми декември. 2014г.

  14. Sportfest 2015 организиран и проведен от Bogazici University Istanbul 08-11.05.2015г. Волейбол на открито - жени.

  15. Национална лятна универсиада на АУС „Академик” СОК Камчия 25-30.08.2015г. Плажен волейбол - жени.

  16. Ежегодно организиране и провеждане на вътрешно първенство по волейбол на ШУ \\\\\\\"Еп. К. Преславски\\\\\\\" по случай 8-ми декемви.

  17. Ежегодно организиране и провеждане на спортен празник на ШУ \\\\\\\"Еп. К. Преславски\\\\\\\".

  18.Sportfest 2016 организиран и проведен от Bogazici University Istanbul 12-15.05.2016г. Волейбол на открито - жени.

  19. Национална лятна универсиада на АУС \\\\\\\"Академик\\\\\\\" СОК Камчия 24.08-29.08.2016г.Плажен волейбол - жени

  20. Национална лятна универсиада на АУС \\\\\\\"Академик\\\\\\\" СОК Камчия 24.08-29.08.2016г. Плажен тенис - жени

  21. Участие в пролетен кръг на АУС „Академик” – Велико Търново, 01.04.2017г. квалификационен турнир, волейбол - жени

  22. Национална универсиада на АУС „Академик” - Стара Загора 08-12.05.2017г.. Волейбол - жени, V място

  23. Национална универсиада на АУС „Академик” - София 12-16.05.2018г.. Волейбол - жени, VII място

  24. Национална лятна универсиада на АУС \\\\\\\"Академик\\\\\\\" СОК Камчия 25.08-30.08.2018г. Плажен волейбол - жени: II и IV място

  25. Национална универсиада на АУС „Академик” В. Търново - 29.03.2019г, Квалификационен турнир по волейбол - жени.

  26. Национална универсиада на АУС „Академик”, Варна 2019 - 08-12.05.2019г. Финален турнир. II място, волейбол - жени.

  27. Национална универсиада на АУС „Академик”, Велико Търново 2021 - 05.2019г. Квалификационен турнир, волейбол - мъже.

  28. Национална универсиада на АУС „Академик”, Стара Загора 2021 - 27-29.05.2021г. Финален турнир. III място, волейбол - мъже.

  29. 09.2021 - ЛУСИ 21 Кранево, Плажен волейбол - I място мъже

  Членства в научни организации

  .

  Държавни и/или научни награди

  Класирания и награди: 2013 година.

  1.Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ 2013 г. Финален турнир за мъже и жени, България София 22-26 април 2013 г. Класиране: мъже 5-то място;.

  2.Държавно студентско първенство на АУС „Академик“ 2013 г. Финален турнир за мъже и жени, България София 22-26 април 2013 г. Класиране: жени 3-то място, медали.

  3. II-ра Национална лятна универсиада на АУС „Академик“ България к.к. Камчия 2013 г. Плажен волейбол жени 1-во място, медали

  4. Международен студентски турнир по плажен волейбол Лозенец 2013, организиран от СУ " Св. Климент Охридски " жени 1-во място, купа и медали

  5. Национална универсиада на АУС „Академик” София 2014 - 12-17.05.2014г. Финален турнир, IV място.

  6. Национална лятна универсиада на АУС "Академик" СОК Камчия 26.08-01.09.2014г.Плажен волейбол - жени I-во място, медали.

  7. Sportfest 2015 организиран и проведен от Bogazici University Istanbul 08-11.05.2015г. Волейбол на открито - жени. I-во място, купа и медали.

  8. Национална лятна универсиада на АУС „Академик” СОК Камчия 25-30.08.2015г. Плажен волейбол - жени.

  III място - медали и купа.

  9. Турнир по плажен волейбол за преподаватели Лозенец 2015 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - II място - купа и медали.

  10. Sportfest 2016 организиран и проведен от Bogazici University Istanbul 12-15.05.2016г. Волейбол на открито - жени - III място купа и медали.

  11. Турнир по плажен волейбол за преподаватели Лозенец 2016 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - I място - медали.

  12. Турнир по баскетбол 3x3 за преподаватели Лозенец 2016 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - I място - медали.

  13. Турнир по плажен волейбол за преподаватели Лозенец 2018 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - I място - медали.

  14. Турнир по плажен тенис за преподаватели Лозенец 2018 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - I място - медали.

  15. Турнир по баскетбол 3x3 за преподаватели Лозенец 2018 Организиран от СУ"Св. Климент Охридски" - I място - медали.

  16. Национална лятна универсиада на АУС "Академик" СОК Камчия 25.08-30.08.2018г. Плажен волейбол - жени: II място - медали.

  17. Национална универсиада на АУС „Академик” В. Търново - 29.03.2019г, Квалификационен турнир, II място.

  18. Национална универсиада на АУС „Академик” Варна 2019 - 08-12.05.2019г. Финален турнир, II място. - Купа и медали.