Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Николай Янков Николов
  Преп. д-р Николай Янков Николов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 1, стая 102

  Телефон: 054 830495 вътр. 389 К1

  Email: n.j.nikolov@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9:00 ч. до 11:00 ч., Корпус 1/Присъствено време за консултации със студенти: всеки вторник и сряда, Корпус 1


  Завършен университет, специалност

  Национална спортна академия "Васил Левски", Треньор по фехтовка, образователно-квалификационна степен "бакалавър", 2007 г.

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност: Социални дейности, МП: Регулиране и контрол в системата на социалните дейности, образователно-квалификационна степен "магистър", 2009 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Ученическа спортна школа “Хан Крум” - Шумен. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по фехтовка. Заемана длъжност - Учител по фехтовка.

  Заемани академични длъжности

  Старши преподавател

  Придобити научни степени

  Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, 30.11.2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Фитнес

  Плуване

  Управление на спорта

  Области на научни интереси

  Социална педагогика, Фехтовка, Социална работа

  Участия в проекти

  2021 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “50 години спорт в Шуменски университет“ - № РД-08-118/03.02.2021 г.- участник, Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Крум Стойчев Минев.

  2020 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитание“ - № РД-08-155/05.02.2020 г. - участник, Ръководител на проекта: преп. д-р Янко Василев Янков.

  2019 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “Двигателна активност за справяне с наднормено тегло“ - № РД-08-83/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Теодора Николаева Симеонова.

  2018 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “Превенция на агресията чрез спорт“ - № РД-08-134/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев.

  2017 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“ - № РД-08-89/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова.

  2016 г. - Николов, Н. Вътрешно-университетски проект “Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ - № РД-08-136/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев.

  Заемани ръководни позиции

  2018 г. - помощник-ректор в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"