Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р  Крум Стойчев Минев
  Ст. преп. д-р Крум Стойчев Минев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая СК

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: krum.minev@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда -8:30-16:30 ч. К2(спортен комплекс)


  Завършен университет, специалност

  1994 – 1999 – Шуменски университет “Еп.К.Преславски”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2000 – Преподавател по физическо възпитание - ПМГ “Н.Попович” Шумен

  Заемани академични длъжности

  2002 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – асистент

  Придобити научни степени

  2018 – образователна и научна степен "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Плуване (от 2002), Физическо възпитание и спорт (от 2002), Водни спортове (от 2003), Футбол (от 2004), Стратегии на научните изследвания (от 2005).

  Специализации

  Завършен курс за воден спасител

  Участия в проекти

  2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г.

  2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г.

  2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г.

  2010- Международен проект „Училища без дискриминация“- №JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 с партньорството на Института по правата на човека- Кралство Дания

  2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г.

  2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г.

  2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08 297/15.03.2013 г.

  2013- Национален Проект „Студентски практики“- 2013 г.

  2014- "Проблеми на обучението по водни спортове", ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08-255/14.03.2014 г.

  2015-"Организация и управление на спорта в детската градина и училище", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г.

  2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание”, ръководител- гл. ас. д-р Ч. Стойчев; №РД-08-136/08.02.2016 г.

  2017- Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  2017- Национален Проект „Студентски практики“- 2017 г.

  2017- "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г., ръководител- гл. ас. д-р T. Игнатова;

  2018- "Превенция на агресията чрез спорт" вх.№ РД-08-134/07.02.2018 г., ръководител- доц. д-р Ч. Стойчев;

  2019- "Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло" вх.№ РД-08-83/31.01.2019г., ръководител- доц. д-р Т. Симеонова;

  2020- "Съвременни тенденции в обучението по Физическо възпитание и спорт" вх.№ РД-08-155/05.02.20 г., ръководител- ст. пр. д-р Я. Янков;

  2021- "50 години спорт в Шуменски университет"Епископ Константин Преславски" вх.№ РД-08-118/03.02.21 г., ръководител- ст. пр. д-р К. Минев;

  2022- "Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет“ вх.№ РД-08-155/04.03.2022г. ръководител доц. д-р Теодора Игнатова:

  2023- "Спорт за всички“ вх.№ РД-08-164/02.03.2023г. ръководител ст. пр. д-р Крум Минев.

  Организационна дейност

  Ръководител на отбора по Футбол към ШУ "Епископ Константин Преславски"