Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Янко Василев Янков
  Ст. преп. д-р Янко Василев Янков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 1, стая Катедра ТМФВ

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: y.yankov@shu.bg

  Приемно време: сряда от 9.00-17.00 часа и петък от 9.00-17.00 часа в К2


  Завършен университет, специалност

  2012 Международно висше бизнес училище - гр. Ботевград , бакалавър - Бизнесадминистрация

  2014 Шуменски университет “Еп. Константин Преславски“- гр. Шумен, магистър - Физическо възпитание и спорт в училище.

  2018 НСА “Васил Левски“ - гр. София, СДК - “Треньор по баскетбол“

  2019 Шуменски университет “Еп. Константин Преславски“- гр. Шумен, ОНС “Доктор“ - Методика на обучението по физическо възпитание и спорт

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Баскетболен клуб “Шумен“ – Сдружение

  Заемани академични длъжности

  Старши преподавател

  Придобити научни степени

  2019 ОНС "Доктор" с дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България"

  Водени лекции и/или упражнения

  Баскетбол и методика

  Баскетбол

  Теория и методика на спортната тренировка

  Ракетни спортове

  Стрийтбол

  ТМФВ

  Фитнес и бодибилдинг

  Нови спортни дейности

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Изпълнена преподавателска мобилност с цел преподаване по програма Еразъм +, 2023 Университет на Ниш, Сърбия

  Области на научни интереси

  Педагогика

  Физическо възпитание

  Спорт

  Методика

  Специализации

  2018 НСА "Васил Левски" СДК- треньор по баскетбол

  Участия в проекти

  2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

  2017 - “Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“ вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

  2018 - “Превенция на агресията чрез спорт“ вх.№ РД-08-134/ 7.02.2018 г.

  2018 - “Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“ - Проект № РД-08-157/09.02.2018 г.

  2019 - “Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло“ вх.№ РД-08-83/31.01.2019 г.

  2020 - “Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитание и спорт“ вх.№ РД-08-155/05.02.2020 г.

  2020 - Проект- програма " Млади учени и постдокторанти"

  2020 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” – ментор

  2021 - "50 години спорт в Шуменски университет" - РД-08-118/03.02.2021г.

  2021 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” – ментор

  2022 - "Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет" - РД-08-155/ 04.03.2022 г.

  Организационна дейност

  Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол “Наташа Цветкова“