Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Янко Василев Янков
  Ст. преп. д-р Янко Василев Янков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 1, стая Катедра ТМФВ

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: y.yankov@shu.bg

  Приемно време: сряда от 9.00-17.00 часа и петък от 9.00-17.00 часа в К2


  2019 Усъвършенстване на системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България
  2020 Янков Я. „Проучване отношението на 14 – 16-годишни ученици от град Русе и град Шумен трениращи баскетбол, относно работата на спортния педагог – треньор“ – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIV D, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2020, ISSN 1314-6769
  2020 Yankov, Y. „Control and Assessment of Technical Skills in Volleyball of 7th Grade Students”. SocioBrains, Issue 73, September 2020, pp. 227-232, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2020
  2019 Янко В. Янков, Надежда Г. Йорданова – „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯТ БАСКЕТБОЛ В КОНТЕКСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ– ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛИТЕ“ Сборник научни трудове – Иновации в образованието, Шумен 2019, стр.479-489
  2018 Янко В. Янков, Янка С. Георгиева„АНАЛИЗ НА ОБЧЕНИЕТО В ГРУПИ ПО СПОРТ – ВОЛЕЙБОЛ ПРИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА”” Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с.856-865
  2017 Simeonova T., Y. Yankov Physical and technical readiness of 12 year old boys from Basketball Club Shumen, International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” 1-2 december, Sofia, Publisher: NSA Press ISBN (Print): 978-954-718-489-3 ISBN (Online): 978-954-718-490-9, pp 91
  2017 Янков.Я. , "Баскетфест– път за изява на 8-10 годишни деца, трениращи баскетбол".Годишник на ШУ ЕП.К.Преславски” том 21 D” Шумен
  2016 Simeonova, T.,Yanko Yankov, DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF BOYS 3. GRADE, PRACTICING BASKETBALL, Research in Kinesiology(2016), Vol 44, No 2 ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМЧЕТА 3. КЛАС, ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ Теодора Симеонова Янко Янков ISSN 1857-7679
  2016 Teodora Simeonova and Yanko Yankov EVALUATION OF THE COLLECTIVE AND EGO ORIENTATON OF THE ATHLETES FROM THE “SHUMEN” BASKETBALL CLUB (99-101), APES(2016) Vol.6, No.1, Симеонова, Т. Я. Янков ОЦЕНКА НА КОЛЕКТИВНАТА И ЕГО ОРИЕНТАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“ APES(2016) Vol.6, No.1 UDC: 796 ISSN: 1857-7687
  2016 Янков, Я., „Физическа подготвеност на момичета 5-8 клас трениращи баскетбол” „ Годишник на ШУ ЕП.К.Преславски” том 20 D” Шумен
  2016 Янков, Я., Йорданова, Н., „Анкетно проучване на мнението на родители, за заниманията на децата им с баскетбол“-„Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт” издателство „ Св. Климент Охридски“ 2016
  2015 Симеонова, Т., Янков,Я., ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. – 12. КЛАС ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ , Спорт и наука извн. брой 5, С. 2015
  2014 Симеонова, Т., Р. Алексиев, Я. Янков, .” Сравнителен анализ на психически качества на момичета и момчета от 9 клас в занимания по баскетбол” "Личност. Мотивация.Спорт." том 19, с 199, София , 2014
  2020 Янков Я. “Comparative analysis of the competitive efficiency of BC “Shumen”- season 2018/2019 to 2019/2020 – “A” group of men – 23-ти „Международен симпозиум за спорт и физическо образование на младите”, Федерацията на спортните педагози на Република Северна Македония, 2-3.10.2020 г., Охрид, Република Северна Македония
  2014 Янков.Я Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, сборник научни трудове от пътуващ семинар, ПФ, ШУ "Еп. К. Преславски", с.404 в съавторство със Т.Симеонова и Ч. Стойчев
  2014 Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2014 Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2021 Национална универсиада Стара Загора 2021: Баскетбол мъже – 3 място, Баскетбол 3х3 жени – 5 място
  2019 2019 Пети летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 място плажен волейбол, 2 място бридж-белот, 2 място комплексно класиране
  2019 2019 Баскетбол 3х3 АУС Академик - 3място мъже, 6 място жени
  2019 Национална универсиада Варна 2019 – Баскетбол мъже 2 място
  2019 Европеско университетско първенство по баскетбол 3х3, Порто 2019 - 10 място мъже
  2018 2018 Четвърти летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 5 място плажен волейбол, 1 място комплексно класиране
  2017 НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 2 място мъже
  2017 Европейско университетско първенство по баскетбол 3х3 Сплит, Хърватия - 13 място мъже
  2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 9 МЯСТО МЪЖЕ
  2015 Баскетбол 3х3 , Благоевград 5 място мъже
  2013 ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013, Баскетбол 3Х3- 5 място