Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп.  Христиана Иванова Драганова
  Преп. Христиана Иванова Драганова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Сп. комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 214 K2

  Email: h.draganova@shu.bg

  Приемно време: Сряда: 8-16ч К2


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  -Педагогика на обучението по физическо възпитание /бакалавър/

  -Физическо възпитание и спорт в училище /магистър/

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Министерство на отбраната /СВ/.

  Специализации

  Треньор по хандбал II-ро ниво съгласно изискванията на Българска федерация по хандбал и RINCK.

  Участия в проекти

  2022: Вътрешно-университетски проект „Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет“ -РД-08-155/04.03.2022г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теодора Игнатова

  2021: Международен проект „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea - LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020)

  2021: Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2” BG05M2OP001- 2.013-0001

  2021: Вътрешно-университетски проект “50 години спорт в Шуменски университет“ - № РД-08-118/03.02.2021 г. Ръководител на проекта: ст. преп. д-р Крум Стойчев Минев.

  2020: Вътрешно-университетски проект “Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитание“ - № РД-08-155/05.02.2020 г. Ръководител на проекта: преп. д-р Янко Василев Янков.

  Организационна дейност

  2022:

  - НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СОФИЯ 2022 /КИКБОКС/ - 2 място /отборно класиране/

  - НУШ по Хандбал 2022 /мъже/ - 3 място