Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Росина Даниелова Минчева
  Преп. Росина Даниелова Минчева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 1, стая 114

  Телефон: 054 830495 вътр. 280 К1

  Email: r.mincheva@shu. bg

  Приемно време: Понеделник и сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2017 г. Шуменски университет - ОКС Бакалавър по специалност: “Педагогика на обучението по техника и технологии“;

  2018 г. Шуменски университет - ОКС Магистър в Магистърска програма: “Иновации в технологичното обучение и предприемачество“.

  Водени лекции и/или упражнения

  Конструиране и технологии в детска градина - СУ и ЛУ, със студенти от специалности ПУП и ПНУП;

  ТПП в ДГ по конструиране и технологии - СУ и ЛУ, със студенти от специалности ПУП и ПНУП;

  ТП "Кулинарни технологии" - СУ и ЛУ, със студенти от специалност ПОТТ;

  Дидактика на технологичното обучение и професионално образование - СУ, със студенти от специалност ПОТТ.

  Участия в проекти

  2017 г. - Вътрешноуниверситетски проект, № РД-08-88/03.02.2017 г. на тема: ”Образователни технологии”, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2018 г. - Вътрешноуниверситетски проект, № РД-08-130/07.02.2018г. на тема: ”Съвременни аспекти на образователния дискурс”, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2019 г. - Вътрешноуниверситетски проект, РД-08-81/31.02.2019 г. на тема: „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2020 г. - Вътрешноуниверситетски проект, РД-21-186/05.03.2020 г. на тема: "Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование", финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2020 г. - Участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, продължителност 6 месеца

  2021 г. - Вътрешноуниверситетски проект, РД-08-120/03.02.2021г. на тема: "Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации", финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”