Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Стефка Иванова Будакова
  Преп. Стефка Иванова Будакова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 302

  Телефон: 0895 522 544

  Email: s.budakova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 10.00- 12.00


  Завършен университет, специалност

  ШУ „Епископ Константин Преславски“: Връзки с обществеността, PR в публичната администрация (2011), ОКС Магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски“: Музикална педагогика (2008), ОКС Бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2010-2015 Българско национално радио, БНР Шумен

  Водени лекции и/или упражнения

  Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина

  Текуща педагогическа практика в детската градина

  Стажантска практика в детската градина

  Участия в проекти

  2022

  Проект „Компетентности и квалификация в образователната система“. Договор №РД-08-151/04.03.2022 г. Ръководител: проф. д.н. Нели Димитрова.

  2021

  Ръководител на Проект „Фолклорни майстори от Шумен и Шуменско: Недялко Цонев“. Договор №РД-25-01-270/ 23.06.2021 г. Финансираща организация: Община Шумен. Финансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен (след участие в конкурс). Ръководител: докт. Стефка Будакова.

  Консултант на проект „Създаване на мултимедийна платформа в Интернет за автентичен певчески фолклор от Община Шумен и региона“. Финансираща организация: Община Шумен. Финансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен. Ръководител на проекта: Владимир Атанасов Иванов.

  2020

  Проект „Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика“. Договор № РД-08-160/05.02.2020 г. Ръководител: доц. д-р Янна Рускова.

  2019

  Ръководител на Проект „Песните на Йовка и Слави Бойчеви – живата връзка с вековните български корени“. Договор №РД-25-01-328/28.06.2019 г. Финансираща организация: Община Шумен. Финансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен (след участие в конкурс). Ръководител: докт. Стефка Будакова.

  Проект „Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет". Договор №РД-08-128/04.02.2019 г. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев.

  Проект "Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“. Договор № РД-08-88/31.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Янна Рускова.

  2018

  Проект „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878). Договор №РД-25.04.2018-139. Финансираща организация: Община Шумен. Финансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен. Период на изпълнение: 2018 г. Ръководител: проф. д.изк. Стефан Хърков.

  Членства в научни организации

  European Association for Music in Schools

  Държавни и/или научни награди

  2021

  Първа награда за квартет „Абагар“ в международен конкурс 14th Edition International Festival of Arts for Children and Youth “Orpheus in Italy” (competition category Folklore Vocal), held with cooperation with the Municipalitty of Jesolo, Italy, 26-29 October 2021.

  2018

  Специалната награда за квартет Абагар на Фондация \"Димитър Хадживасилев\" от Конкурс Фолклорен извор\", Свищов, 02.08.2018.

  2009

  Първа награда за квартет Абагар от Международния младежки фестивал–конкурс „Фолклор без граници” Добрич- Албена 2009: категория „Камерни вокални състави”. Ръководител: Сашка Ченкова.

  2008

  Първа награда за квартет Абагар от Международния младежки фестивал–конкурс „Фолклор без граници” Добрич- Албена 2008: категория „Камерни вокални състави”. Ръководител: Сашка Ченкова.

  Първа награда за квартет Абагар от Международния младежки фестивал–конкурс „Фолклор без граници” Добрич- Албена 2008: категория „Учител и ученици”. Ръководител: Сашка Ченкова.