Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Янна Павлова Рускова
  Проф. д-р Янна Павлова Рускова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 0878887947

  Email: ruskova@shu.bg

  Приемно време: сряда 10.00 - 12.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  АМТИИ - Пловдив, 1984

  "Музикална педагогика"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПМГ "Н. Попович", Шумен

  Заемани академични длъжности

  2022 г. - професор (Методика на обучението по музика)

  2015 г. - доцент (Методика на обучението по музика)

  1995 г. - гл. асистент

  1992 г. - ст. асистент

  1989 г. - асистент

  Придобити научни степени

  2013 г. - Доктор по методика на обучението по музика

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Теория и методика на обучението по музика в детската градина

  Теория и методика на обучението по музика в началното училище

  Теория и методика на обучението по музика в училище

  Музикална психология

  Компетентностен подход и иновации в обучението

  Педагогическа организация на музикалната среда за опазване психическото здраве на децата

  Дидактика на музикалното образование

  Електронни инструменти

  Упражнения:

  Нотни редактори

  Задължителен акордеон

  Музикален инструмент - акордеон

  Електронни музикални инструменти

  Методика на обучението по музикален инструмент/пеене

  Области на научни интереси

  Музикална психология и педагогика; Музикално образование и възпитание; Инструментално обучение на деца и възрастни; Компютърни технологии в музиката; Компютърни музикални инструменти

  Специализации

  Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993

  Участия в проекти

  Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция, ОбФК – Шумен, 2008

  Европейските корени на вокалната музика в Шумен, ОбФК – Шумен, 2008

  Европейските корени на вокалната музика в България, Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС, 2008

  Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008

  Мултимедия и музика, 2008

  Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2009

  Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010

  “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011

  “Viva la musica!» - студентски творчески конкурси, 2012

  “Viva la musica!» - студентски творчески дейности, 2013

  Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности 2014

  Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности 2015

  VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално-творчески

  дейности, посветени на 45 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016

  Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности 2017

  Музика и празник – студентски художественотворчески дейности 2018

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021

  Музикална арена – художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ 2022

  Заемани ръководни позиции

  от м. февруари 2017 - ръководител на катедра Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство

  от м. декември 2017 до м. септември 2020 - заместник декан по учебната работа в Педагогически факултет

  Организационна дейност

  Член на организационен комитет за провеждане на Национален конкурс за акордеонист "Танцуващи клавиши"

  Държавни и/или научни награди

  2014 Диплом и благодарствен адрес за творчески постижения, Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан

  2014 Лауреатски звания на възпитаници от Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан

  2013 Лауреатски звания на възпитаници от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари, Чувашка република

  2013 Награда за дългогодишна творческа дейност и принос за популяризиране на музикалното изкуство, Община Нови пазар

  2013 Диплом и статуетка за популяризиране на музикалното изкуство, Ветринци

  2013 III награда от Национален конкурс "Шуменски вечери"

  2012 Награда за високи художественотворчески успехи от Съюз на Народните читалища

  2012 Диплом от международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксары, Чувашка република

  Награди на възпитаници

  2010 Награда за художественотворчески постижения, 24 май 2010, Община Нови пазар

  2009 Панагюрище, конкурс “Родолюбие”

  2009 Варна, Международен конкурс „Море и спомени”

  2010 Награда на ВС “Доминанта” за художественотворчески резултати, Програма за закрила на деца с изявени дарби

  2012 Международен конкурс “Съзвездие”, Чебоксари, Чувашка република

  2013 Международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари