Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Стефан Панайотов Русков
  Проф. д-р Стефан Панайотов Русков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: +359878304839

  Email: ruskov@shu.bg

  Приемно време: сряда 8.00 - 16.30, четвъртък 8.30 - 17.00


  Завършен университет, специалност

  АМТИИ - Пловдив, Музикална педагогика, 1984

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ГПЧЕ "Н. Й. Вапцаров", Шумен

  Заемани академични длъжности

  2020 г. - професор (Методика на обучението по музика)

  2015 г. - доцент (Методика на обучението по музика)

  1996 г. - гл. асистент

  1993 г. - ст. асистент

  1989 г. - асистент

  Придобити научни степени

  2013 - Доктор по методика на обучението по музика

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Аудио и MIDI-технологии в музиката

  История и теория на популярната музика

  Методика на обучението по музика в училище

  Музика – компютри – обучение

  Упражнения:

  Аудио и MIDI-технологии в музиката

  Мултимедия и музика

  История и теория на популярната музика

  Принципи на музикалното оформление

  Организация, технология и репертоар за работа с училищни състави

  Музикален инструмент - акордеон

  Електронни музикални инструменти

  Аудио и MIDI-технологии за деца

  Области на научни интереси

  Компютърни технологии в музиката

  Компютърни музикални инструменти

  Популярна музика

  Музикално обучение и възпитание

  Музикална педагогика

  Инструментално обучение на деца и възрастни

  Специализации

  Technics-Orgelshule - Майнхайм, Германия, 1993

  Участия в проекти

  Мултимедия и музика, 2008

  Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, 2008

  “DINAMICS OPERA – Опера на движението”, Варна, Асоциация “Булгарика”, 2009

  Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010

  "Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20“ г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011

  "Viva la musica!" - цикъл студентски творчески конкурси, 2012

  "Viva la musica!" - студентски художественотворчески дейности, 2013

  Музикален калейдоскоп – цикъл студентски музикално-творчески дейности, 2014

  Музикална мозайка – студентски художествено-творчески дейности, 2015

  Глобални библиотеки, НЧ „Христо Ботев – 1872“, Нови пазар, 2016

  Viva la musica – студентски художественотворчески дейности, посветени на 85 г. от рождението на проф. В. Вичева и 45 г. ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016

  Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г.

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021

  Музикална арена – художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ 2022

  Държавни и/или научни награди

  Лауреат от Международен конкурс "Музикална електроника, мултимедия и музика", Москва, 2013

  Втора награда от Международен фестивал "Море и спомени", Варна – конкурс за нова авторска песен с морска тематика (за аранжимент)

  ІІІ награда за аранжимент от Национален конкурс «Сладкопойна чучулига», Бургас, 2011

  ІІІ награда за нова българска песен и аранжимент от XV Международен музикален фестивал, Варна, 2012