Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • 017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”

  017019 / 26-27.09.2020 г., тема: “Методика на обучението  по Безопасност на движението по пътищата”                      Курсът е предназначен е за обучение на учителите от  начален етап.

  Квалификационен курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата”
  Курсът е предназначен е за обучение на учителите от  начален етап.
  Ръководител – проф. д-р Росен Алексиев,
  Индивидуална такса за курсист – 80 лв.

  Време на провеждане – 26-27.09.2020 г.
  Хорариум – 32 академични часа  /16 акад. ч. и 16 акад. ч. онлайн/.
  Брой квалификационни кредити – 2.
  Място на провеждане – гр. Шумен, ОУ “П.Р.Славейков”

  След приключване на курса всеки участник  получава удостоверение с начислени кредити.
  За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
  * всеки участник да попълни настоящата заявка  
  * таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
  Банка ДСК
  Банков код / BIC: STSABGSF
  Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
  За основание да се впише: Курс № 017019

   
  линк за регистрация:
  https://forms.gle/qNxHamLQbSqhsTis8
  Публикувано на 18/09/2020