Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс по “Методика за обучение на децата по Безопасност на движението по пътищата”

  ДИКПО-Варна обявява курс по Методика за обучение на децата по Безопасност на движението по пътищата, предназначен за детски и начални учители. Курсът ще се проведе на 8 и 9 декември в Департамента от 9.00 часа.

  Лектор: д-р Анна Георгиева

  Курсът има за цел:
  • Подготовка и обучение на децата и педагогическите специалисти в учебните заведения за формиране на умения за действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия
  • Усвояване на теоретични и методологични компетенции на учителите за провеждане на специфично обучение на децата от предучилищна и начална училищна възраст
  • Създаване на мотивация за самоусъвършенстване

  Участниците в обучението ще получат необходимата теоретична и практическа подготовка за провеждане на ситуации по БДП в предучилищна и начална училищна възраст.

  Всеки участник всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

  Публикувано на 27/11/2018