Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител” за кандидати с висше образование.

  ДИКПО-Варна обявява прием и записване в Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” за кандидати с висше образование.

  Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра

  Такса – 412,50 лв. на семестър.

  Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.

  Начало на занятията: 24.11.2018 г.

  Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук

  Документи за записване тук

  Публикувано на 27/11/2018