Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс “Реализация на професионалните умения на учителя в урока”

  Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 02.04.2019

  Място на провеждане:ДИКПО-Варна

  Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият V и ІV ПКС.

  Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V и ІV ПКС.

  Ръководител на курса: доц. д-р В. Кюркчийска

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 050118

  Регистрационна форма

  Публикувано на 27/01/2019