Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс “Учителят по музика – възпитава и обучава и диагностицира”

  Курсът е подходящ за учители, преподаващи музика, кандидати за І и ІІ ПКС

  Организационна форма: тематичен курс

  Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2

  Време на провеждане: 30.03.- 02.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване на диагностична процедура и творческа разработка за придобиване на II и I професионално – квалификационна степен.

  Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 120218 

  Регистрационна форма

  Публикувано на 28/01/2019