Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • УЧЕБЕН ОТДЕЛ В ДИКПО – ВАРНА Е С НОВИ КОНТАКТИ

    НОМЕРАТА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ СА:

    • 0893 352 234
    • 0885 849 598 
    Публикувано на 27/11/2018