Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 1
  ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ЧЛ. 58 АЛ. 2

  След 10.11.2019 г. очаквайте информация за готовите свидетелства за V ПКС и начините на получаване в секция “Новини” на сайта на ДИКПО – Варна и във Фейсбук страницата.
  За специалности Изобразително изкуство и Природни науки очаквайте информация след посочената дата.
  Публикувано на 26/10/2019