Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • БЕСЕДА с ученици от училищата в гр. Шумен

    БЕСЕДА с ученици от училищата в гр. Шумен на тема: ДА ПОИГРАЕМ НА ЖИВОТ – 10 май 2018 г., от 13.30 часа, зала 119, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Информация

    Публикувано на 04/05/2018