Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Национална научна конференция с международно участие “КАЛЕНДАР И ЛИТЕРАТУРА”

    Организатор: Факултет по хуманитарни науки – Катедрата по история и теория на литературата
     
    1-2 октомври 2012 г.

    Публикувано на 01/10/2012