Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Международна научна конференция “100 ГОДИНИ МАНИФЕСТ НА РУСКИЯ ФУТУРИЗЪМ “ПЛЕСНИЦА ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ВКУС”

    Организатори: Факултет по хуманитарни науки, Съюз на писателите на Русия, Руски културно-информационен център – София, Дружество на русистите в България, Форум Русия-България-Шумен, Община Шумен
     
    5-6 октомври 2012 г.

    Публикувано на 04/10/2012