Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Първа международна научна конференция „Езикът в координатите на масмедиите”

    В чест на 45- годишнината на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    гр. Варна, 6-9 септември, 2016 г.

    Първата международна научна конференция „Езикът в координатите на масмедиите” ще се проведе в гр. Варна от 6 до 9 септември 2016 г. Тя е организирана от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Висшето училище по журналистика и института по масови комуникации при Санкт-Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика в Международния комитет на славистите. Основен приоритет на конференцията е да разгледа настоящото състояние и бъдещото развитие на изследователската дейност върху функцията на славянските езици в масмедиите. Повече информация за конференцията можете да намерите тук: http://lcmm2016.com.

    Публикувано на 30/08/2016