Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Церемония по включването на Шуменския университет в партньорската мрежа на Държавния институт по руски език и откриването на Център за изучаване на руски език и тестиране

    • Дата: 23. 10. 2017 г., 10.00 ч.
    • ШУ – К1, зала 309.

    Покана

    Публикувано на 17/10/2017