Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Ден на отворените врати в Катедрата по руски език

    •  12 май 2017, 10.00 – 17.00 ч.
    • К2, зала 08 (Център по русистика)

    Покана

    Публикувано на 12/05/2017