Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ХХХ-ти „ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ“ – 14 МАЙ 2024 г.

  Уважаеми колеги,

  Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”.

  Конференцията ще се проведе на 14 май 2024 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 25 април 2024 г., а текстовете на докладите – до 30 юни 2024 г.

  Организационен комитет:

  Председател: доц. д-р Светлана Неделчева

  Членове:

  • доц. д-р Даниела Кирова
  • доц. д-р Стефан Минков
  • доц. д-р Грета Стоянова

  Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на Факултета по хуманитарни науки, рефериран в CEEOL и включен в референтния списък на НАЦИД . Заявките изпращайте на email fhn@shu.bg.


  С уважение: доц. д-р Св. Неделчева

  Зам. декан по научно-изследователска и международна дейност

  Публикувано на 05/03/2024