Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • XXVIII-те „Епископ-Константинови четения” – 16 септември 2022 г.

  Уважаеми колеги,

  Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” най-учтиво ви кани да участвате с доклади в ежегодната конференция „Епископ-Константинови четения”.

  Конференцията ще се проведе на 16 септември 2022 г. в Корпус 1 на Шуменския университет. Заявките се приемат само в електронен вид до 30 юли 2022 г., а текстовете на докладите – до 30 август 2022 г.

  Организационен комитет:

  Председател:

   • доц. д-р Десислава Иванова 

  Членове:

   • проф. д.ф.н. Снежана Бойчева
   • доц. д-р Стефан Минков
   • доц. д-р Грета Стоянова

  Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на Факултета по хуманитарни науки, рефериран в CEEOL и включен в референтния списък на НАЦИД . Заявките изпращайте на email fhn@shu.bg.

  С уважение: доц. д-р Св. Неделчева

  Зам. декан по научно-изследователската дейност


  Покана

  Програма

  Заявка за участие

  Публикувано на 02/06/2022