Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Пролетни празници на духовността“

    КАТЕДРАТА ПО ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Пролетни празници на духовността“ – 09 май 2018 г., 9.30 ч., зала 118, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Информация

    Публикувано на 02/05/2018