Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Конкурс за участие в преводаческата практика на втората част от семинара „ПРОФЕСИЯ – ПРЕВОДАЧ“

    КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК и ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА при Шуменския университет обявяват конкурс за участие в преводаческата практика на втората част от семинара „ПРОФЕСИЯ – ПРЕВОДАЧ“.

    Обява

    Публикувано на 21/02/2017