Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Конкурс за съчинение на тема „Что я знаю о России?” под наслов: „Экология природы, языка и души“

    Обява

    Публикувано на 09/11/2016