Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Научно-практически семинар

    Научно-практически семинар на тема “Древност и настояще (Тюркска митология. Транслатология)”

    • на 19.05.2015 г. от 10.00 часа в 305 зала на Корпус 2
    Публикувано на 08/04/2015