Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Научно-практически семинар

    Научно-практически семинар на тема: „ТУРСКАТА КУЛТУРА – ЗНАЦИ, СИМВОЛИ, ТРАДИЦИИ“ – 17 май, 15 часа, зала 306 на Корпус 2 на Шуменския университет.

    Информация

    Публикувано на 02/05/2018