Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Онлайн лекция на тема: „Унгарски свидетелства за Североизточна България (от началото до 30-те г. на XX в.)“ на доц. д.н.к. Венета Янкова

  Лекцията е организирана от Научен център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации при ФХН на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Катедра по турски език и литература

  Ръководител на семинара: доц. д-р Мийрям Салим

  Дата: 8 април 2021 г. от 16.00 ч.

  Линк за онлайн лекцията: https://meet.google.com/ddc-ubfc-rpo

  Публикувано на 31/03/2021