Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ХХIV-тите „Епископ-Константинови четения”

    • Дата: 18-19 май 2018 г.
    • Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 19/03/2018