Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ХХIV-тите „Епископ-Константинови четения”

    • Дата: 18-19 май 2018 г.
    • Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 19/03/2018