Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Презентация на дисертационния труд на докторантката Айля Илиязова