Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

    ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова на тема: „РУСИЯ В РЕВОЛЮЦИИ “ – 29 март 2018 г., 13.00 ч., зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 22/03/2018