Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

    ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Ася Лазарова Атанасова на тема: „РУСИЯ В РЕВОЛЮЦИИ “ – 29 март 2018 г., 13.00 ч., зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 22/03/2018