Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р ВЕЛКА ПОПОВА

  ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р ВЕЛКА ПОПОВА НА ТЕМА „ФЕНОМЕНЪТ ДЕТСКИ ЕЗИК“ –

  • ДАТА: 14 ДЕКЕМВРИ 2017 Г., ОТ 13.00 Ч. В
  • ЗАЛА 318, КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”.

  ПОКАНА

  Публикувано на 05/12/2017