Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на д-р Благовест Върбаков на тема: “Еклесиологически и евхаристийни предпоставки за почитане на Света Богородица”