Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична лекция на д-р Благовест Върбаков на тема: “Еклесиологически и евхаристийни предпоставки за почитане на Света Богородица”