Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Петър Николов-Зиков и Тончо Краевски

  Шуменскиятуниверситет „Епископ Константин Преславски”,Факултетът по хуманитарни наукии Катедрата по История и археология Ви канят на ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Петър Николов-Зиков и Тончо Краевски

  Тема: Краят на либералния консенсус

  Дата: 15 ноември 2018 г. от 16.00 ч.

  Място: зала 219 на Корпус 1

  Публикувано на 13/11/2018