Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА Тереза Герчева

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА Тереза Герчева на тема: „Химнографското наследство на св. Климент Охридски“ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • Дата: 23 Февруари 2018 г., 13.30 ч.
  • зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Обява

  Публикувано на 20/02/2018