Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на образователната и научната степен „доктор” на Менент Шукриева

    ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на образователната и научната степен „доктор” на Менент Шукриева на тема: “Съвременна турска юридическа терминология“ – 14 Юни 2018 г., 14.00 ч., зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

    Обява

    Публикувано на 12/06/2018