Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на образователната и научната степен „доктор” на Галина Великова

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на образователната и научната степен „доктор” на Галина Великова на тема: ТЕНДЕНЦИИ В АНГЛИЙСКАТА И БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА НА ЛОГИСТИКАТА

  • Дата: 16. 02. 2018 г., 13.00 ч.
  • зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Обява

  Публикувано на 13/02/2018