Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Рождественски четения

    • на 20.12.2012 г. от 13.00 часа в 309 зала на Ректората
    Публикувано на 10/11/2012