Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Научно-практически семинар “Проблеми на съвременния турски език и транслатология”