Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Научно-практически семинар “Проблеми на съвременния турски език и транслатология”

    29 ноември, от 14 часа, в зала 306 на Корпус 2

    Семинар

    Публикувано на 14/11/2016