Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • XXIV-ти ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ

    • Дата: 18.05.2018, начало – 11.00 часа,
    • ЗАЛА 219, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Програма

    Публикувано на 17/05/2018