Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Заповед относно провеждането на учебните занятия – ОКС “Магистър”

  В изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-10-622 от 01.10.2020 г. на Ректора на Шуменския университет за начина на провеждане на учебните занятия от зимния семестър на учебната 2020/2021 г. за студентите в ОКС „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение във всички професионални направления на Факултета по математика и информатика,

  Определям:

  1. Занятията за I и II курс да се провеждат присъствено съгласно Заповед № РД-10-224 от 15.05.2020 г. на Ректора на Шуменския университет;
  2. Занятията с II курс,  само в дните, в които не са в поток с I курс,  по изключение могат да се водят в електронна среда чрез използване на Университетската платформа.

  проф. В. Хасанов

  Декан на ФМИ

  Публикувано на 03/10/2020