Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Поздравление 08 декември

    Резултат с изображение за graduation
     Честит 8-ми декември уважаеми колеги – преподаватели, студенти, докторанти и служители! Нека духът и посланието на този ден Ви водят към нови цели и хоризонти! Бъдете здрави! Бъдете успешни във всяко ново начинание! Бъдете млади в мечтите и делата си! Весел и незабравим празник!

    Доц. д-р Петинка Галчева Декан на ФПН

    Публикувано на 08/12/2017