Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Пета студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 21-22 април 2017