Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Географско състезание „България и Добруджа в сърцето ми“

    • Дата: 9 май 2014
    • село Професор Иширково
    Публикувано на 13/04/2014