Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Награда за Астрономическия екип на Шуменския университет

  На 24.05.2017 г. с тържествена церемония в ДКТ “Васил Друмев” в гр. Шумен, Астрономическият екип на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” получи “Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката за 2016 г., в категорията “Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование”.

   

   

   

   

   

   

   

  На снимката от ляво надясно: доц. д-р Борислав Борисов, ас. д-р Доротея Василева, проф. д-р Драгомир Марчев, проф. дфн Диана Кюркчиева, доц. д-р Сунай Ибрямов, ас. Теодора Атанасова
  Публикувано на 25/05/2017